Marketingový plán a jeho uplatnenie v bežnej praxi

Máte pocit, že vaše podnikanie stagnuje a nech sa snažíte akokoľvek, tržby nijako výrazne nestúpajú a vy už strácate motiváciu a energiu ? Alebo sa len ako firma práve rozbiehate a myslíte si, že zákazníci za vami prídu sami bez toho, aby ste sa o to museli nijako zvlášť snažiť ? V obidvoch prípadoch by vám mohol pomôcť precízne vypracovaný marketingovy plan, ktorý by ste si mali vypracovať písomne a následne s ním oboznámiť všetkých svojich zamestnancov, aby bolo každému jasné, čo chcete ako firma dosiahnuť a kam sa chcete posunúť za určite obdobie, väčšinou sa marketingový plán tvorí na obdobie jedného až dvoch rokov. 

Analýzy sú v marketingu dôležité

Marketingovy plan bez chýb
Zmysel marketingového plánu

Dnes už asi máloktorá firma dokáže fungovať len na základe skúseností alebo pocitov, práve čísla vám dokážu odhaliť kde sa vaša firma nachádza, kde sú jej slabé stránky a kde práve tie silnejšie. V prvom rade si teda vypracujte čo najpresnejšiu analýzu výsledkov vašej spoločnosti a od toho sa môžete následne odraziť. Pretože práve vy poznáte vašu firmu najlepšie a najviac vám záleží na tom, aby ste ako podnik prosperovali. Možno ste už počuli o SWOT analýze, ktorá odzrkadľuje vaše silné ale aj slabé stránky a odhalí práve možnosti, kde by ste mohli ako firma rásť. No takisto sa vám ukážu aj riziká, ktoré by mohli byť prekážkou vo vašom úspechu. 

Spravte si prieskum trhu a konkurencie

Podľa toho, aké produkty alebo služby ponúkate by ste mali dokonale poznať aj cieľovú skupinu vašich zákazníkov. Každá úspešná firma má svoju databázu zákazníkov, ktorú si pravidelne obnovuje a upravuje podľa aktuálnej situácie. Vo vašom rozpočte by ste mali mať vždy vyčlenenú sumu na marketing a ak sa už teda rozhodnete investovať do propagácie a marketingu vašej firmy, malo by to padnúť na úrodnú pôdu, aby ste zbytočne vašimi financiami neplytvali. Práve podľa cieľovej skupiny si premyslite, akým spôsobom zákazníkov oslovíte, či už je to reklama v médiách, inzeráty, billboardy, cez web alebo sociálne médiá. Na vypracovanie marketingové plánu by ste mali mať isté zručnosti a najmä nadhľad, aby bol vypracovaný cielene a efektívne. Ak si na vypracovanie marketingového plánu sami netrúfate, zájdite na stránku https://marekstraka.com/