Mikroplasty ako hrozba

Téma ekológie je opakovaná stále viac a viac. Zvyšovanie hladiny morí, zväčšovanie ozónovej diery, topenie ľadovcov, vyhynutie niektorých druhov živočíchov, mikroplasty… Je dôležité začať s tým už konečne niečo robiť a čo je ešte dôležitejšie, začať od seba! Mikroplasty sú čiastočky plastov menšie ako pol centimetra. Niektoré sú také malé, že nie je schopná ich zachytiť ani čistička odpadových vôd. Sú všade okolo nás – vo vode ktorú pijeme, v jedlách, ktoré jeme, dokonca aj vo vzduchu, ktorý dýchame.

Znečisťovanie životného prostredia mikroplastami

Mikroplasty vo svete
Škodlivosť mikroplastov

Vzhľadom k veľkosti mikroplastov sú schopné preniknúť prakticky kdekoľvek. Problémom je, že organizmus – nielen ľudský – ich nevie v plnej miere odstrániť, preto sa dostávajú do potravinového reťazca a čo je horšie v tele sa akumulujú. Mikroplasty sa delia na primárne a sekundárne. Primárne sa do prírody dostali ako malé čiastočky. Sekundárne vznikajú rozpadom väčších kusov plastov ako napríklad fliaš, mikroténových vreciek, rybárskych sietí, akrylových farieb, pneumatík atď. Tvoria väčšinu mikroplastov v oceánoch. Tento podiel sa odhaduje až na 81%! Možno si poviete, že čo my máme s moriami a oceánmi? Sme predsa vnútrozemský štát a do oceánov sa od nás nič nedostane. Ale opak je pravdou. Do oceánov sa dostávajú napríklad aj praním športového funkčného oblečenia. Pri každom praní sa tak do vody dostávajú čiastočky mikroplastov, odtiaľ do riek, morí a oceánov. Veľkosť týchto čiastočiek je taká malá, že ich nedokážu zastaviť ani čističky odpadových vôd. V moriach sa prirodzene dostávajú do tiel rýb, ktoré potom konzumujeme. Okrem toho systematicky znečisťujeme oceány akrylovými farbami, ktorými sa bežne natierajú lode pre ich stálosť, rybárskymi sieťami ale aj odpadkami, ktoré sú do oceánov vyhadzované. Do vzduchu sa dostávajú napríklad aj z pneumatík. Opotrebovávaním pneumatík, častým brzdením – v tomto prípade je dobré zvážiť presun hromadnou dopravou. Okrem toho sa nachádzajú aj v kozmetike, v obľúbených krémoch, peelingoch, či sprchovacích géloch. Mikroplasty sú reálnou hrozbou pre všetko živé. Je dôležité začať od seba, v prvom rade sa dozvedieť viac a potom znížiť škody najviac ako je to len možné. Viac informácií o tejto téme nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://upcycle.sk/