Elektromotor – zařízení, které je součástí hybridních motorů

Moderní doba s sebou přináší moderní řešení. A s moderní dobou přicházejí i nové inovace, které se v současnosti zaměřují hlavně na to, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování životního prostředí, které je pro lidi důležité. V současnosti jsou velmi oblíbené hybridní motory, jejichž nedílnou součástí je i elektromotor, který by bez jeho přítomnosti fungoval jen těžko. Myslíte si, že hybridní motory jsou velkou novinkou? Tak v tom případě vás zklameme – první zmínky o nich se začaly objevovat už v dávné minulosti

Historie hybridních motorů – jak to bylo kdysi a jak je dnes?

Elektromotor se používá do hybrdidov

Historie a současnost elektromotoru

Hybridní vozidla nejsou žádnou novinkou. Patří mezi zařízení, které se vyskytovaly i v minulosti. První zmínka o hybridním vozidle padla již v 17. století, ovšem v tomto případě se jednalo jen o plán. A to takový, že vůz bude poháněn tak párou, tak koňmi. Není však dosud známo, zda se tento nápad podařilo vůbec zrealizovat. Dalším člověkem, který se podepsal za rozvojem elektromotorů byl Ferdinand Porsche, který při svém námětu využil zažíhavý motor, který sloužil na pohon dynama. Dynamo současně nabíjelo několik akumulátorů, díky čemuž docházelo k šetření energie předních kol. V tomto případě dokonce existují i ​​studie, které hovoří o tom, že byla dosažena úspora až 84%, což už v tomto období nebylo málo. V případě hybridních pohonů a známých měn, které se podepsali za jejich rozvojem se určitě setkáme i s jménem Viktor Wouk, který v této oblasti sehrál významnou roli. Byl natolik houževnatý, že se mu podařilo spustit zcela nový projekt, který se zaměřoval na elektrické vozy. Zaměřil se i na hybrid, jehož podmínkou byla kombinace spalovacího a elektrického motoru. Pouze za účasti těchto dvou částí bylo možné zajistit funkčnost daného vozidla. Testování takového vozu sice prošlo více fázemi, problém však bylo to, že testovací laboratoř dostalo zákaz ve vývoji pokračovat. V roce 1992 přišla japonská automobilka Toyota s novým programem, který se zaměřoval na výrobu automobilů, které by snížily počet vyprodukovaných emisí. Za několik let se na trhu objevil nový model – Toyota Prius, díky kterému se v současnosti Toyota řadí mezi jednoho z největších výrobců hybridních automobilů v současnosti. Nedílnou součástí hybridního pohonu je i elektromotor. Ten v současnosti představuje zařízení, díky kterému funguje mnoho zařízení a vozidel. Ak aj vy hledáte takové zařízení, na stránce www.elektro-motor.cz najdete přesně to, co hledáte!