Výkup elektřiny cena kterou fotovoltaický systém dokáže ušetřit

Solární panely už nejsou žádnou novinkou. Svědčí o tom stále přibývající solární panely na mnoha rodinných domech i na různých podnikatelských subjektech jako penziony, hotely a podobně. Fotovoltaika je tedy velmi výhodná investice, pomocí které lze v letních měsících pokrýt až 100% elektrické energie. A nejen to. S tímto systémem lze celkově snížit náklady a to prodejem přebytečné elektrické energie. Výkup elektřiny cena je řešena podle množství prodané elektrické energie. Elektrická energie je prodávána pouze z jednoho ze dvou fotovoltaických systémů. Je tedy třeba se poradit s odborníkem, který systém zvolit, který bude domácnosti vzhledem k využití elektřiny více vyhovovat.

Porovnání fotovoltaických systémů

Výkup elektřiny cena krok po kroku
Cena výkupu elektřiny

Fotovoltaika však není vhodná pro všechny domácnosti, proto je důležité ještě před investicí oslovit odborníka, který poradí o správném zvolení systému, umístění panelů, o množství solárních panelů atp. Existují dva druhy fotovoltaických systémů. Oba se skládají ze solárních panelů a solárního měniče, který přeměňuje DC proud na AC proud. AC proud je spotřebovatelný domácností. Druhý systém kromě těchto časí obsahuje ještě baterie, které uskladňují přebytečnou energii. První systém je řešen tak, že domácnost spotřebovává veškerou elektrickou energii v době, kdy svítí slunce. Přebytečnou prodává distribuční síti. Distribuční síť řeší výkup elektřiny cena na základě smlouvy. Vzhledem k tomu, že v letních měsících je možnost výroby elektrické energie vysoká, je dobré, když domácnost spotřebovává elektrickou energii ve zvýšené míře. Tedy pokud vlastní bazén nebo vířivou vanu. Ale i v případě, že je nevlastní, je na druhé straně schopna prodat do distribuční sítě více energie. Elektrická energie je následně odečtena z celkové faktury domácnosti. Průměrná domácnost je během léta schopna pokrýt až 100% nákladů za elektrickou energii. Během jarních a podzimních měsíců je to kolem 70 – 80%, což také není malé číslo. Během zimních měsíců je toto číslo zanedbatelné, vzhledem k tomu, že je snížena svítivost slunce. Přesto je důležité poznamenat, že návratnost systému je zhruba 9 let a solární panely mají životnost až 35 let. Takže investice do solární energie se skutečně vyplatí. Více informací o této energii získáte na následující internetové stránce: https://www.rightpower.cz/