Výber strešnej krytiny krok za krokom

Mať kvalitnú strechu je základ. Aj keď si to možno neuvedomujeme, práve strecha chráni stavbu zvonku a zabraňuje tomu, aby sa akýkoľvek jav z exteriéru dostal do vnútra stavby. Strecha musí odolávať rôznym činiteľom a nie vždy je to jednoduché. Väčšinou dostáva poriadne zabrať! Existujú veci, ktoré hodíme do nákupného košíka bez toho, aby si to poriadne premysleli. To však neplatí v prípade výberu krytiny. Ak sa aj vy chcete dozvedieť, ako by sme mali k výberu a nákupu krytiny pristupovať, prezradíme vám to v nasledovnom článku!

Strecha ako investícia na desiatky rokov

Krytiny a ich výber
Investícia do krytiny

Strešná krytina by nám mala slúžiť niekoľko rokov. Niektoré strechy majú životnosť desiatky rokov, iné sa často krát blížia až k stovke. To, ako dlho nám strecha vydrží, ovplyvňuje mnoho faktorov. Začína to prakticky už pri výbere vhodnej krytiny. A práve tu môže dôjsť často krát ku kameňu úrazu, nakoľko nie vždy je krytina vybratá s ohľadom na všetky parametre. Mnoho ľudí výber jednoducho podcení a strešná krytina začne po niekoľkých rokoch vykazovať známky opotrebenia. Častokrát to vedie až k tomu, že je domácnosť nútená pristúpiť k výmene krytiny. Je však potrebné uvedomiť si, že rekonštrukcia strechy je tak časovo, ako aj finančne náročná. Z toho dôvodu by sme sa mali snažiť jej výber podchytiť správne už v jej začiatku. Vzhľadom k tomu, že ja na trhu hneď niekoľko druhov krytín, mali by sme sa o jej výbere dohodnúť s odborníkmi. Tí nám určite odporučia napríklad aj to, že je dôležité zvážiť aj taký fakt, ako je napríklad sklon strechy. A v neposlednom rade, nemali by sme podceniť ani okolie, v akom sa stavba nachádza. Práve poveternostné vplyvy majú výrazný vplyv na to, ako dlho bude strecha slúžiť. Je zrejmé, že do oblastí, kde je nadmerné množstvo snehu alebo často fúka silný vietor nebudeme dávať ľahkú strešnú krytinu. V takomto prípade je potrebné vybrať takú, ktorá je charakteristická vysokou odolnosťou a tým, že zvládne aj nadmernú záťaž. Mať prehľad o tom, aké krytiny sa na trhu nachádzajú, predstavuje základ pre každého, kto bude v najbližších mesiacov strešnú krytinu vyberať. Všetky kľúčové informácie, ktoré vám pri rozhodovaní pomôžu, nájdete na stránke https://krytina.sk/. Doprajte si aj vy funkčnú strešnú krytinu!