Fotovoltaika ako dobrá investícia, ktorá sa určite vráti

Fotovoltaika je proces, ktorý zahŕňa priamu premenu svetla na elektrickú energiu. Je najlepšou investíciou, ktorá sa za niekoľko rokov určite vráti. Fotovoltaika vám vyrobí vlastnú elektrickú energiu zo slnka, ktorú môžete využiť priamo na ohrev vody a tým zabezpečiť teplú vodu pre bežné úžitkové účely alebo pre vykurovanie. Okrem toho je týmto spôsobom šetrená príroda, čo je v súčasnosti mimoriadne veľký benefit. Inštalácia fotovoltaických panelov je dokonalým riešením pre každého, komu záleží na  prírode a vlastných peniazoch. Táto investícia má pomerne rýchlu návratnosť – výpočty uvádzajú, že pri priemernej 4 člennej rodine je to cca 7 – 8 rokov, pričom celková technológia má životnosť v priemere až 35 rokov.

Spôsob použitia fotovoltaiky

Fotovoltaika a jej fungovanie
Svet očarila fotovoltaika

Pomocou fotovoltaiky je možné vyrábať elektrickú energiu, ktorú podľa veľkosti panelov a pokrytej časti spotrebujete alebo ju môžete predať do siete distribútorovi elektriny. Tento systém možno využiť na zníženie nákladov na ohrev a prípravu teplej úžitkovej vody, na ohrev vody na vykurovanie, či ohrev vody v bazéne. V každom prípade, ešte pred tým ako budete riešiť projektovanie tohto zložitého systému, je potrebné presne si ujasniť a zadefinovať požiadavky a účel na ktorý bude použitá. Podľa toho potom bude naprojektovaná potrebná veľkosť a všetky zariadenia aby celý systém bezchybne fungoval. Fotovoltaické panely je možné skombinovať s inými zariadeniami na čerpanie obnoviteľných zdrojov energie ako sú tepelné čerpadlá alebo rekuperácia vzduchu.

Zapojenie ako predohrev

Fotovoltaický systém býva navrhnutý ako hybridný systém fotovoltaickej a verejnej elektrickej energie. V prípade nedostatku fotovoltaickej energie si systém jednoducho domieša energiu z verejnej elektrickej siete. Tento systém funguje aj naopak. Pri úplnom výpadku verejnej elektrickej energie, slúži ako záloha na udržanie chladničky, mrazničky a iných základných zariadení na elektrickú energiu. Pre zníženie nákladov na ohrev teplej vody sa fotovoltaický systém zapája ako predohrev. Znamená to, že sa zapája pred plynový alebo elektrický kotol. Výhodou v tomto prípade je, že pri dostatku energie sa voda zohreje na požadovanú teplotu a nie je potrebné ju zohrievať plynom alebo elektrikou. Tento systém je už v mnohých domácnostiach využívaný, s výbornou návratnosťou. Viac informácií sa dozviete po navštívení nasledujúcej stránky: https://rightsolar.sk/