Podnikateľský zámer a jeho časti

Či už zostavujete podnikateľský zámer na získanie peňazí a rozvoj svojho podnikania alebo len potrebujete zistiť, či bude váš nápad fungovať, každý podnikateľský zámer musí obsahovať šesť základných častí. Podnikateľský zámer odpovedá na otázky o tom, čo vlastne predávate alebo aké služby poskytujete, ako riešite problém pre trh. Musíte určiť, kto je váš cieľový trh a konkurencia.  Keď si  odpoviete na predošlé otázky, je potrebné premýšľať o realizácii obchodného plánu, a teda musíte odpovedať na otázky, ako využijete príležitosť a ako urobíte z príležitosti podnikanie. v tejto časti sa budete zaoberať i vašim marketingovým a predaným plánom, operáciami, míľnikmi a ukazovateľmi úspechu. Váš podnikateľský zámer musí obsahovať aj informácie o spoločnosti. Podnikateľský zámer nebude úplný bez finančnej prognózy.  Niektorí podnikatelia žiaľ podceňujú zhrnutie. Ak potrebujete priestor na obrázky produktov, chcete uviesť viac informácií, všetko uvediete v prílohe, ktorá môže byť súčasťou zámeru. 

Zhrnutie je jedna z najdôležitejších častí!

Podnikateľský zámer s odbornou pomocou
Zmysel podnikateľského plánu pre investora

V tomto článku by sme sa chceli venovať zhrnutiu, pretože táto časť predstavuje firmu, vysvetľuje to, čo robíte. Štrukturálne je to prvá kapitola vášho zámeru, tak vám odporúčame, aby ste ju napísali ako poslednú. Prečo je to tak? Akonáhle spoznávate podrobnosti svojho podnikania zvonka aj zvnútra, budete lepšie pripravení na napísanie zhrnutia. Táto časť je koniec-koncov zhrnutím všetkého ostatného, o čom budete písať. V ideálnom prípade môže záver slúžiť aj ako samostatný dokument, ktorý pokrýva najdôležitejšie body vášho podrobného plánu. V skutočnosti je to veľmi časté, že investori žiadajú len zhrnutie, nie celý podnikateľský zámer. Podnikateľský zámer si investori vyžiadajú, ak sa im páči to, čo vidia v zhrnutí. Zhrnutie je dôležitou súčasťou zámeru, a preto by ste sa mali ubezpečiť, že je čo najjasnejšie, najstručnejšie. Hoci je to jedna z najdôležitejších častí, musí byť stručná. V ideálnom prípade bude zhrnutie tvoriť najviac jednu až dve stránky. Je určené na rýchle prečítanie, ktoré vzbudí záujem o prečítanie si celého podnikateľského zámeru.  Ak sa chcete dozvedieť viac o podnikateľskom zámere, navštívte webovú stránku https://marekstraka.com/