Podnikateľský plán, čo to je a načo sa používa?

Ak ste sa rozhodli posunúť svoju kariéru na iný level a začínate s podnikaním, kde vám bude banka pri rozbehu vašej firmy pomáhať, môžete sa pripraviť na to, že od vás banka bude vyžadovať podnikateľský plán. Ak nemáte vôbec predstavu čo to je, v tomto článku vám vo všeobecnosti priblížime čo vlastne podnikatelsky plan je a z akých častí sa skladá a ktorá časť je pre banku najdôležitejšia.

Všeobecný osnova podnikateľského plánu

Dokument, prostredníctvom ktorého dokážete zistiť aká pravdepodobná budúcnosť váš podnik čaká. Áno, presne takto by sa dal definovať podnikateľský plán, pretože v podnikateľskom pláne opisujete svoj podnik, ale zároveň aj predpovedáte svojmu podniku nejakú tú budúcnosť, spravidla ide o tri roky dopredu. Je zrejmé, že plánovanie budúcnosti podniku nebude asi rovnaké ako reálne o dva, či tri roky, ale ako prehľad je to dokument dobrý. Podnikateľský plán sa skladá z dvoch častí, a to z časti teoretickej, a časti praktickej. Všeobecná základná osnova, podnikateľského plánu sa skladá z úvodu, predmetu podnikania, cieľov podnikania, potenciálnych odberateľov, potenciálnych dodávateľov, marketingu, zamestnancov, manažmentu, z analýzy rizík, príjmov, výdavkov, majetku, výsledovky, účtovnej závierky a tak ďalej.

Ktorá časť je pre koho dôležitá?

Podnikatelsky plan pre bankový subjekt
Faktory, ktoré ovplyvňujú podnikateľský plán

Keď vypracujete podnikateľský plán, budete v podstate pripravený na podnikanie. Podnikateľský plán je aj akousi príručkou k tomu, na čo všetko treba myslieť keď chcete začať podnikať. Pri tvorení podnikateľského plánu môžete zrazu zistiť, že podnikanie ani zďaleka nemáte premyslené tak, ako ste si zo začiatku mysleli. Podnikateľský plán vám dokáže odhaliť vaše slabé miesta, vašu konkurenciu, ale hlavne obraz o finančnom zdraví vášho podniku aj do budúcna, spravidla do budúcnosti troch rokov. Prvá menovaná časť je teda dôležitá hlavne pre vás, môžete ju brať ako taký manuál, na čo treba všetko myslieť, na čo nesmiete zabudnúť a premyslieť si váš podnik do úplných podrobností. Táto časť banku až tak nezaujíma a zaujíma ju druhá časť podnikateľského plánu, v ktorej sa riešia vaše obraty za určité obdobia, pretože banka pred tým, než vám požičia peniaze na rozbeh vašej firmy, potrebuje vedieť, či ste schopní jej tieto peniaze aj vrátiť. Práve z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité aby bol váš podnikateľský plán spracovaný kvalitne. Ak máte záujem o viac informácií ohľadom podnikateľského plánu, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://marekstraka.com/podnikatelsky-plan-1/.